Gardar Ragnarsson døde onsdag den 30. august, 92 år gammel. 

I 46 år var Gardar Ragnarsson en del af Missionsfondens bestyrelse, indtil han som 90-årig valgte at stoppe i bestyrelsen i august 2021.

Gardar var en stor kapacitet i Missionsfondens arbejde, og han har virket som præst i flere menigheder i Norden og været aktiv i forkyndende rejsetjeneste og andet kristent arbejde gennem mange år.

Efter Gardar som 19-årig kom til tro d. 3. januar 1951 i Pinsekirken i Reykjavik i Island, gik han på bibelskole i Island, i Sverige og i Belgien, hvorefter han blev evangelist i Island og fra 1959 pastor i Pinsekirken Stykkishòlmi. Samme år blev han gift med Anna Gudjonsdottir.

I 1971 kom Gardar til Danmark, og blev først præst i Pinsekirken i Sønderjylland og siden i Odense. Han var kendt som en god forkynder, der særlig vægtlagde undervisning om Jesu snarlige komme.

Det var da Gardar kom til Pinsekirken i Odense, at den daværende administrator for Missionsfonden Otto Lohse opfordrede Gardar til at træde ind i Missionsfondens bestyrelse for også herigennem at engagere sig i missionens tjeneste.

Gardar var et stort aktiv i Missionsfonden igennem årene. Gardar var en stabil og pålidelig mand, der havde blikket rettet fremad mod målet og flere gange har mindet ”de yngre” fra bestyrelsen om, at vi skal ihukomme historien og Guds trofasthed, og bevare fokus på fondens og missionsarbejdets stabile udvikling. 

Begravelsen foregår fra Skjern kirke tirsdag den 12. september kl. 11:00. 

Ære være hans minde.