Formål og virke

Missionsfondens formål er at støtte evangelisk kristent missionsarbejde af almennyttig art i både ind- og udland

For at opfylde dette formål, indsamler Missionsfonden penge til både specifikke og ikke specifikke projekter, som fonden enten er knyttet til eller har optaget i sig, eller som fondens bestyrelse i øvrigt finder støtteværdige

Missionsfondens daglige administration varetages af een enkelt medarbejder, og dette sammen med at fonden ledes af en ulønnet bestyrelse gør, at administrationsomkostningerne p.t. holdes på et minimum

Bestyrelsen er Missionsfondens ledelse, og det er også bestyrelsen, der alene afgør, om et projekt er støtteværdigt, og hvor meget der skal uddeles i støtte

Bestyrelsen har besluttet, at administrationsandelen som projekterne betaler af uddelingerne, indtil videre er fastsat til ca. 10%