Vores hjemmeside

Vi vil her give dig mulighed for at læse om Missionsfondens baggrund og virke og de forskellige muligheder, der er for at støtte evangelisk kristne almennyttige, humanitære og missionsrelaterede projekter