Hvordan støtter jeg?

Missionsfondens projekter kan støttes på følgende måder:

Indbetaling via MobilePay
Indbetal til MobilePay-nummer: 81558
anfør som tekst: projektnummer / cpr.nummer (til skattefradrag)

Indbetaling på girokort
Indbetal til girokonto: 613-9450 og påfør navn og adresse og personnummer i feltet: ‘Indbetaler’ for den person der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb

Skriv det ønskede projektnummer i feltet: ‘Evt. meddelelser vedr. betalingen’

Indbetaling via NetBank eller lignende
Indbetalingskort:
Angiv girokonto: 613-9450 som modtagers girokonto

Kode 82 kan ikke bruges i NetBank, benyt kode 01 eller 04 og skriv det ønskede projektnummer, samt personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb, i feltet: ‘Meddelelse til modtager’

Kontooverførsel:
Udfør en kontooverførsel til vores bankkonto Reg.nr.: 9570 Konto: 06139450

Skriv det ønskede projektnummer, samt personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb, i feltet: ‘Meddelelse til modtager’

Indbetaling gennem BetalingsService

Missionsfonden er tilsluttet BetalingsService (NETS) og kan tilbyde automatiske månedlige træk fra din bankkonto til på forhånd aftalte projekter

Hvis du allerede kender dit 4-cifrede givernummer (de sidste 4 cifre i bladnummeret) i Missionsfonden (Obs. det projekt, du eventuelt ønsker at støtte, kan ikke angives her, men skal sammen med beløbet meddeles os separat) – kan du klikke på nedenstående tilmeldings-linie for tilmelding til BetalingsService (NETS). Tilmeldingen skal foretages af dig selv, og dit NEM-ID og CPR-nummer skal bruges

I modsat fald, skal du først kontakte os for at få oplyst eller tildelt et givernummer

Klik her for online tilmelding til PBS BetalingsService (NETS)

En ordning kan tidligst træde i kraft første primo måned efter registrering i BetalingsService og tidligst når betalingen fremgår af din betalingsoversigt

Generelt
For alle ordninger gælder, at det indbetalte beløb opsummeres på det angivne personnummer og indberettes til skattefradrag primo efter indbetalingsåret