Missionsfonden uddeler løbende penge til en række velgørende organisationer og enkeltpersoner, der udfører kristent arbejde af almennyttig art i ind- og udland.

Vi har derfor oprettet støtteprojekter til disse, hvor vi indsamler penge. Alle, der ønsker at støtte projekterne, kan sætte penge ind. 

Du kan støtte Missionsfondens arbejde på følgende måde:

MobilePay

Betalt til MobilePay på:
81558

Netbank

Du kan overføre til vores bankkonto:
reg.nr. 9570 kontonr. 06139450

Skriv det projektnummer, som du måtte ønske at støtte og dit CPR-nummer for at få fradrag.
Kontakt Missionsfonden på mail@missionsfonden.dk for at få oplyst dit givernummer.

Projekter

Støtter du Missionsfondens arbejde uden at angive et bestemt projekt, så anvender vi efter bedste evne midlerne, der hvor behovet er størst.

Ønsker du at støtte et bestemt projekt, så angiv projektnummeret ved indbetalingen.

Missionsfonden imødekommer normalt ønsker om at støtte et eller flere bestemte af vores projekter, da vi er opmærksomme på, at din forbøn og interesse for et eller flere af vores projekter ofte er sammenfaldende med dit giversind.

I alle tilfælde er det dog, i følge Missionsfondens vedtægter, alene fondens bestyrelse som beslutter til hvilket formål inden for fondens formål midler uddeles. En giver har ikke krav på, at gaver mv. ydet til Missionsfonden anvendes på en bestemt måde, til et bestemt formål eller et bestemt projekt. Dette er desuden en forudsætning for, at de ydede beløb er fradragsberettigede for giver.

Oplysninger om giveres navn og adresse kan videregives til projekterne.

Ønsker du ikke at dine oplysninger videregives, kontakt da Missionsfonden på mail@missionsfonden.dk.

Skattefradrag

Gaver ydet til Missionsfonden er fradragsberettigede og vi sørger for indberetningen til Skat.

Der kan opnås fradrag efter ligningsloven § 8a: det almindelige gavefradrag, der kan give fradrag på op til 17.700 kr. (2023).
For 2024 er beløbet 18.300 kr.

Det er også muligt at oprette et 10-årigt gavebrev til Missionsfonden i henhold til ligningsloven § 12, stk. 3, hvorved der kan opnås fradrag for et større beløb. Kontakt os gerne herom. Husk ved indbetalinger at angive tydeligt navn, adresse og cpr.nr. på den person, der skal have skattefradrag for indbetalingen.

Administrationsomkostninger

Missionsfondens bestyrelse er ulønnet og fonden er en non-profit organisation, det vil sige, at fonden ikke skal give overskud.

Vi anvender færrest mulige midler på administration, pt. ca 10%. Disse midler går til at aflønne to deltidsansatte medarbejdere og udgive Missions-Nyt.

Betalingsservice

Du kan blive tilmeldt til BetalingsService, så der bliver trukket et fast beløb hver måned. 
Kontakt os på mail@missionsfonden.dk med oplysninger om dit navn, det projekt du vil støtte, og med hvilket beløb. Herefter sender vi et girokort som skal betales, og tilmeldes BetalingsService.

Vores betalingsservice oplysninger er: 

PBS nr. 30042123

Deb.gr. 00001

Kunde nr.  Dette nr. får du ved at kontakte Missionsfonden på mail@missionsfonden.dk


Herefter trækkes beløbet hver måned, via BetalingsService. Du kan til en hver tid afvise en enkelt betaling eller helt afmelde aftalen.