Her er et trykt interview af Karl og Solveig Kühn fra det seneste oplag Missions-Nyt i anledning af 60-året for Missionsfondens stiftelse lørdag den 4. maj. Læs jubilæumsbladet online her

Visionen der varer ved

I 1964 samledes fem missionsentusiaster i en dagligstue i Vejle hos Karl og Solveig Kühn. Sammen stiftede de Missionsfonden. Karl er med sine 92 år i dag den sidste nulevende fra den oprindelige bestyrelse. Her deler Solveig og Karl deres erindringer fra den første tid.
”Dengang var der meget fokus på mission i vores kirker,” begynder Solveig. ”Vi havde stor respekt for de danske missionærer og vi mente dengang at en kirke uden en tilknyttet missionær ingen fremtid havde.”

”Missionærerne rejste ud til fjerne lande med skib og var væk mange år ad gangen. Jeg husker, at jeg som barn stod sammen med kirkens medlemmer på havnekajen og viftede med hvide lommetørklæder, imens vi syngende tog afsked med de missionærer der rejste ud. Det gjorde et stort indtryk.” 

”Missionærerne dengang var pionertyper med en klar overbevisning om at være kaldet af Gud. De vidste at der ventede dem prøvelser og økonomisk usikkerhed, men de vovede alligevel at tage af sted for evangeliets skyld.”

”Missionsfondens historie startede et par år forinden mødet i vores dagligstue. Ib Sund Nielsen som var en tidligere Kina missionær havde fået ideen om at starte et missionsblad. Inden da havde missionærerne sendt håndskrevne nyhedsbreve hjem til kirkerne, som læste dem op for deres medlemmer. Det nye blad skulle samle disse breve og udgive dem så alle interesserede kunne få dem på skrift. Ib Sund overgav senere bladet til sin ven Otto Lohse som tog initiativet til Missionsfondens dannelse.”

”Jeg husker tydeligt mødet i vores dagligstue,” supplerer Karl. ”Folketinget havde vedtaget en ny lov om fradragsret til velgørende organisationer og det havde sat skub i visionen. En stor udfordring for datidens missionærer var at de ofte måtte financierer deres aktiviteter ud af de sparsomme lønkroner de fik fra kirkerne. Der var med andre ord ingen arbejdskasser. Det var her Missionsfonden kunne gøre en forskel. De ekstra midler kunne muliggøre en udvikling af arbejdet gennem nye initiativer. Ved Guds hjælp lykkedes det os at få fonden godkendt og at opnå fradragsretten.”

”I dag er en stor glæde at Missionsfonden har bestået,” siger Solveig og Karl enigt. ”Når vi ser os tilbage, har den været til stor velsignelse i mange år og for mange forskellige projekter. De første år havde vi stadig mange danske missionærer i Kina. Senere blev der større fokus på mission i Afrika og i Sydamerika. Men det vigtigste er at visionen altid er forblevet den samme.”

”Missionsfonden støtter missionsprojekter i og ud fra Danmark med det mål at mennesker i overalt må høre evangeliet om Jesus og opleve frelse og nyt liv i troen på ham. Så enkelt er det.”