Missionsfonden blev stiftet den 4. maj 1964 og har i dag et bredt virke på tværs af kirkelige retninger og organisationer.

Missionsfondens formål er “at yde støtte til evangelisk missionsvirksomhed”, og gennem årene har Missionsfonden fået mulighed for at uddele millioner af kroner til missionsarbejde verden over.
I 2014 kunne Missionsfonden fejre 50-års jubilæum

Missionsfonden blev stiftet af en gruppe pinsekirkepræster og missionskasserere, fra venstre: Otto Lohse, Kurt Nielsen, Albert Kühn, Poul Møller, Karl Kühn, Erik Nielsen og Marinus Lund.
Hensigten var at skabe et omdrejningspunkt for indsamling og koordinering af midler til pinsekirkernes missionsfelter.

Otto Lohse, Kurt Nielsen, Albert Kühn, Poul Møller, Karl Kühn, Erik Nielsen og Marinus Lund.

Missionsfondens virke blev dog ret hurtigt udvidet til at være tværkirkeligt orienteret.

Da man midt i tresserne indførte reglen om skattefradrag for gaver til godgørende og kirkelige organisationer, var Missionsfonden blandt de første kirkelige organisationer, der opnåede den status at kunne udløse skattefradrag for giveren for dennes indbetalinger til fondens arbejde.

Missionsfonden har siden sin oprettelse fungeret kontinuerligt med at yde støtte til kirker og missionsprojekter i hele verden.

Ved sin stiftelse overtog Missionsfonden udgivelsen af bladet Missions-Nyt, som et par år forinden var startet af tidligere Kina-missionær Ib Sund Nielsen.

Missions-Nyt udkommer hvert kvartal som et gratis blad med det formål at formidle nyheder og information fra missionærerne om deres liv og virke i missionens tjeneste.