Gudstjeneste i fængslet

I Paraguay er alle fængslerne fyldte. Hovedårsagen til dette skyldes primært retssystemet, idet behandlingstiden i straffesager er meget lang og meget kompliceret for personer, der ikke har de fornødne midler til at hyre advokatbistand. Af Anders Muldgaard

Uskyldig dømt
Ifølge statistikken sidder 73% af de indsatte fængslet uden at have fået en dom. Det betyder, at de fleste af disse rent faktisk intet kriminelt har begået, og derfor kan de forlade fængslet som uskyldige når de endelig, efter flere år, stilles for en dommer. Men i mellemtiden sidder de bag tremmer op til adskillige år, under kummerlige men også hårde forhold.

Pavilloner der skaber frelse
”Programa Transformación Integral para Personas privadas de Libertad” er et nationalt program i Paraguay, som arbejder i 7 af de i alt 10 fængsler, der findes i Paraguay.

Når ”Programa Transformación Integral” rykker ind i et fængsel, flytter de ind med såkaldte pavilloner, som udelukkende har til opgave atforandre/forvandle fangerne, blandt andet gennem forkyndelse af evangeliet. Det er de lokale kirker i nærheden af det enkelte fængsel, der kører programmet med en præst, der har det fulde ansvar.

I fængslet i byen Misiones findes der f.eks. i dag tre pavilloner med i alt 380 fanger, dømte eller ikke dømte – i hele Paraguay er der tale om 3000 fanger, som bor i sådanne pavilloner.

I Misiones har Pablino og Marianas kirke Filadelfia i San Ignacio ansvar for arbejdet i fængslet. De har netop afholdt den første eksamen for det første hold elever i fængslet.

Undervisningen begyndte tilbage i juni 2021, mens coronaen rasede i Paraguay, med mellem 800-1000 døde om ugen.

Men inde i fængslet i Misiones levede håbet i mere end én forstand. 60 ”elever” lige fra de hårdeste forbrydere i Paraguay, med mord på samvittigheden, side om side med de uskyldige dømte, fulgte undervisningen, som bestod af 3 fag: ”Kristi Lære”, ”Indre Sundhed & Frelse” og endelig ”Bønnen som Redskab”.

Der blev undervist 3 timer om ugen, og pludselig manifesterede Guds kraft sig i fængslet, gennem Guds ord og intens bøn, med efterfølgende bønnesvar.

Mirakler i fængslet
Blandt de studerende, som fik bønnesvar, var Atilio. Dømt til 25 år for mordet på sin hustru, og havde allerede siddet 10 år. Sagen var arkiveret under ”Sager uden mulighed for at blive anket”, og der ventede Atilio en fortsat trøstesløst liv i fængslet.

En dag under undervisningen modtog han beskeden om, at en advokat havde fundet en fejl i sagen, og at en dommer var gået med til at gennemgå sagen igen, med mulighed for at sagen kunne gå om. Atilio var mildest talt overrasket.

Men efter mødet med Gud og dyb koncentration i Guds ord og gennem forløbet i pavillonen i Misiones og gennem bøn, svarede Gud Atilio med et mirakel.

En anden af fangerne, Arnaldo en ung mand, hvis familie på faderens side, stort set uden undtagelse, alle havde plettede straffeattester, for salg og indtagelse af stoffer, havde også meldt sig til det spændende program, i fængslet i Misiones. Gennem faget: Indre Sundhed & Frelse blev Arnaldo frelst fra de familiemæssige bånd, som havde holdt ham fast i dyndet og kriminaliteten, og i fængslet besluttede han at bryde med denne sociale og kriminelle arv, og mens han endnu sad i fængslet, begyndte han at missionere for den del af familien, som stadig befandt sig i det kriminelle miljø.

Jorge, én af de mest engagerede elever i klassen som var idømt 1 år for hård kriminalitet, havde allerede før kurset fået en dato, for den høring, som skulle stadfæste og evt. forlænge dommen. Høringen skulle finde sted marts 2022.

Under bøn, svarede Gud, ved at fremrykke retsmødet til den 28. december 2021 – én dag før Jorges fødselsdag. Jorge blev frifundet og kunne gå ud af fængslet og gennem livet som en fri mand.

Der findes flere eksempler, hvordan Guds kraft har berørt flere af de hårdt prøvede, indsatte i fængslerne i Paraguay. Gud er modsvar til mange af de uretfærdige og uskyldig dømte, som fængslerne i Paraguay bugner af.

Flere kan blive frelst.
Pablino og Marianas kirke ønsker at fortsætte arbejdet i fængslerne, men samtidig med dette projekt har de i årtier drevet en skole for børnene i hårdtprøvede familier, stort set udelukkende holdt oppe gennem hårdt arbejde, knofedt og frivillige donationer. Et projekt som Marianas danske mor startede for over en generation siden, da Gud kaldte hende til Paraguay.

De to ildsjæle har været ekstra hårdt spændt forunder Coronaen, hvor adskillige familier har mistet enhver indtægtskilde. Gennem et lokalt program, har de koordineret daglige måltider til flere tusinde familier i nærområdet. Situationen har været så barsk at alternativet, i et land som Paraguay, nærmest havde været underernæring og de dertilhørende følgesygdomme. 

Tak for jeres støtte.

Støt på mobilePay nr. 81558, Projekt 5332