Projektkode
6162
Yderligere inforamtion

Nations’ Embassy er et verdensomspændende netværk af mennesker, baseret på kristne værdier, næstekærlighed og respekt for alle mennesker, uanset kulturelle, etniske, religiøse og sociale baggrunde.

Rådgivning og vejledning for kriseramte migrant arbejdere, flygtninge, multikulturelle parforhold i krise og voldsramte kvinder.

Kortsigtet husly i en nødsituation til kvinder og kvinder med børn.

Samtale grupper: regelmæssige muligheder for at mødes og tale med kvinder, der brød tavsheden og blev hjulpet, og som ønsker at hjælpe andre.

Begrænset retshjælp for både kvinder og mænd i krise.

Transport og logistik for personer i nødsituationer.

Kontakt formidling til personens egen nationale ambassade i nødsituationer.

Forebyggende rådgivning især for udenlandske sæson arbejdere, advarsler mod mulige farer i specifikke kvarterer / områder / brancher, der allerede måtte være kendt af Nations’ Embassy.

Samarbejde og partnerskab til at lette kontakten med andre hjælpeorganisationer, som kan give yderligere og/eller mere langsigtet bistand.

Styrke informationsniveauet: ofte hører vi ordene: “Hvis jeg havde vidst, at der var troværdige mennesker derude, der kunne hjælpe mig, ville jeg have haft modet til at sige fra for længe siden.”

Kontakt os: Vi ønsker at øge kendskabet til hjælpemulighederne, så folk i krisesituationer ikke behøver at leve i den tro, at der ikke er noget de kan gøre, at de ikke har nogen, at de er på egen hånd.