December 2022.

Kære venner,

Dette år har været en smule turbulent, ofte frustrerende og udmattende. Alligevel kan vi takke Gud for Hans vidunderlige plan og den måde, hvorpå Han har sørget for alle os, som er involveret i Gospel Tidings mission. Jeg overvejede at tilføje en liste med bedeemner, men jeg tror det er bedst, at vi fokuserer på lovprisning og tilbedelse.

Vi har set starten på et nyt undervisningsprogram for voksne analfabeter, kurset ledes af Evelyn. Hun sagde nej tak til en position som skoledirektør på en anden skole for i stedet at tage et kursus i, hvordan man kan undervise analfabeter, så de kan lære at læse i bibelen. Kurset, som tilbydes til de lokale, foregår på missionsstationen og varer tre måneder. Eleverne mødes hver dag, fem dage om ugen. Foreløbigt har tre grupper været igennem undervisningen.

Jeg ville ønske, at jeg kunne sende en video af afslutningsceremonien, hvor diplomer blev uddelt i menigheden for ca. to uger siden. En trofast ældre dame (nr. 2 fra højre), som vi kender godt, læste nogle vers fra bibelen højt, og hele menigheden dansede af begejstring og priste Gud. Vi glemmer ofte, hvor priviligerede vi er, fordi vi kan læse. På dette sted, hvor internet er luxus, er dét, at gøre mennesker i stand til at læse en bog, én af de bedste gaver, vi kan give dem. 

Tak, for al jeres hjælp i årets løb.

Overfor ser I det sidste hold, som færdiggjorde kurset. Til venstre ser I Evelyn, som overrækker et diplom.

Samtidig er Evelyn begyndt at undervise førskole-børn sammen med en anden kvinde fra landsbyen. De fleste børn har ingen engelsk-kundskaber, når de starter i den offentlige skole, hvor al undervisning er på engelsk. Det forsinker deres indlæring alvorligt,  at de først skal lære et nyt sprog for overhovedet at kunne forstå undervisningen. De tilbydes nu en slags 0.-klasse, hvor de lærer bogstaverne og deres udtale. Denne gruppe  børn begynder i skolen i januar 2023.

Søndagsskolen er vokset og samler over 200 børn, og der er mangel på materialer og uddannede lærere. Janet, Lucy og Israel, som er de faste søndagsskolelærere, har meget lidt skolegang bag sig, så vi håber at kunne starte et nyt program for dem under ledelse af Agnes. Bed for dem, som er så udholdende og dedikerede, år efter år underviser de børnene i bibelen.

En anden ny udvikling er, at mange fra landsbyerne omkring Ialibu gerne vil deltage i menighedens gudstjenester. Én af menighedens ledere har en minibus, som han stiller gratis til rådighed hver søndag- og han kører flere ture for at hente folk.

I den forbindelse må jeg fortælle to historier. Den éne handler om en kvinde med alvorlig astma, som gjorde det umuligt for hende at forlade hjemmet. Hun havde hørt om gudstjenesterne i Ialibu, og for nogle få uger siden, lykkedes det hende alligevel at få en plads i minibussen, og at få nogle til at hjælpe sig ind i kirken. Den aften blev der prædiket over temaet ”Jesu kærlighed”. Hun vidnede senere om, at hun følte en tung byrde blive løftet af brystkassen, og næste morgen blev hendes naboer i landsbyen meget forbavsede over at se hende på vej ud for at arbejde i sin have!  I flere år havde hun næsten ikke været udenfor en dør.

Juleaften rejste en anden kvinde sig op for at dele en lignende historie. På grund af gigt var hun helt forkrøblet og havde liggesår over hele kroppen, hvilket hendes hjælpere kunne bevidne. Hun fortalte, at sårene tørrede ud og blev helbredt i løbet af tre nætter, og det faktum, at hun overhovedet var i stand til at gå op til mikrofonen, er bevis for, hvad forkyndelsen af Guds ord kan udrette.

Kirkebygningen er nu igen for lille, Gud være lovet, og vi tænker på, hvad vi kan gøre ved det. 

Priset være Herren, at Han ikke kan begrænses af bygninger! Lad os prise Herren, universets Konge.

Der er selvfølgelig de sædvanlige mørke skyer i udkanten af det arbejde, Gud udfører, men de synes at forsvinde, når de nærmer sig. Der er mange flere historier, men jeg ville være nødt til at fortælle dem personligt. Ring bare til os!

Må Gud velsigne og opmuntre dig i 2023, Han arbejder stadig for enhver, som vil tro på Ham.

Jacobs brev 1:12: ”Velsignede er de, der holder ud, når der er modgang, for når de er kommet sejrende igennem, vil de få det evige liv som belønning. Det har Gud lovet alle dem, som elsker ham”.

I Kristus

Karin og Philip