Kære venner,

Kristus er opstanden!

Vi har virkelig gode nyheder fra Papua Ny Guinea.

Voksenundervisning.
Der er nu startet et kursus for mennesker, som ikke kan læse. Kurset varer tre måneder og finder sted i skolebygningerne på missionsstationen. De to klasser er for voksne og en er for børn i 3. klasse, så de er bedre forberedt til næste års skolegang, de kan nemlig stadig ikke læse. Klasserne med de voksne vil holde en afslutningsceremoni til påske. Mændene læser allerede bibelteksterne ved gudstjenesterne højt.  Én af eleverne, som er far til seks, læste op fra bibelen til en søndagsgudstjeneste med så stor entusiasme, at han ikke kunne stoppe igen, og menigheden måtte til sidst gribe ind og afslutte hans talestrøm! Det er en kæmpe velsignelse for os at høre, at de nu også kan læse Guds ord, det ord, som transformerer (Rom. 10:17).

Der er nu tre lærere, som bliver lønnet af missionen. Mumbru, som leder projektet, gav afkald på et  job som overordnet lærer på en anden skole, for at tjene i dette projekt. Hun kunne have fået dobbelt så meget i løn det andet sted, men med henvisning til Galaterbrevet 6:6-10, valgte hun stillingen på missionsstationen. Vi takker Gud for hans ord og for alt, hvad Han gør for os.

De to andre lærere, Mulle og Jennifer, er pensionerede undervisere, og de er igang med at undervise på dette tre-måneders kursus for første gang, under Mumbrus supervision.

Awana-projektet.
Det andet takkeemne er, at Awana-projektet nu begynder med Agnes og Gideon, som ledere. Desuden kan vi velsigne 9 andre menigheder i området omkring Ialibu, som bliver inviteret med til undervisningen, som missionen sponsorerer. Børnene er den mest forsømte gruppe i lokalsamfundet, som er præget af en barsk kultur, som ikke tager hensyn til de svage.

Menigheden regner med at holde de sædvanlige påske-gudstjenester plus ekstra møder, fordi der skal være valg i år. Mange vil komme hjem til påske af samme grund.

De ”frø”, som blev plantet for 7 år siden i Ialibu og den menighed, som efterfølgende er vokset frem, er virkelig et eksempel på, hvad Gud kan gøre med meget lidt. Der vil altid være mennesker i udkanten af Guds rige, og lignelsen om sædemanden er relevant alle steder, men det er Gud, som giver væksten, og det er en stor velsignelse, når vi nu igen ser, at kirkebygningen er lidt for lille til landsbyen på den anden side af åen. Vi kan kun prise Herren.

Igen, mange tak for jeres forbøn.

Må Gud velsigne jer rigt denne påske, hvor vi tilbeder Jesus, påskelammet, som døde for os, så vi kunne undslippe denne verdens trældom.

Kh

Karin og Philip