Kære Venner


Det er med stor glæde og taknemmelighed at jeg kan fortælle, at Missionsfonden i dag har modtaget godkendelse fra Skattestyrelsen til kunne modtage fradragsberettigede gaver i henhold til Ligningslovens §§8a og 12, gældende for hele 2023 og fremover.  

Kort fortalt, så skulle der laves en lille tilføjelse i Missionsfondens vedtægter, hvilket skulle godkendes af Civilstyrelsen. I første omgang gav Civilstyrelsen afslag på dette, men grundet et stort arbejde fra bestyrelsens side lykkes det os at få genoptaget sagen og få Civilstyrelsens godkendelse til ændring af vedtægterne. Herefter har vi så søgt Skattestyrelsen om generhvervelse af fradragsretten, hvilket vi nu har fået.

Vi glæder os meget over, hvordan vi midt i frustrationen og magtesløsheden har fornemmet Guds vejledning og hjælp. Skattestyrelsen skrev til os i marts 2023 at vi mistede fradragsretten og nu 6 måneder efter har vi generhvervet fradragsretten. De seneste 6 måneder har føltes lange – men når vi nu kigger tilbage, må vi sige at Guds timing har været helt perfekt, og selv en medarbejder for Skattestyrelsen har udtalt at ”jeg troede ikke at det kunne lykkes for jer, og slet ikke så hurtigt”. 

Så vi er meget lettet og glade og glæder os nu over alt det gode vi skal være med til, for at hjælpe missionærer, kirker og andre organisationer om at fortælle hvad Gud gør i dag, både i Danmark og i resten af verden. 


Tak for alle jer der har været med gennem processen, med bøn og opmuntring.