Skattefradrag

Missionsfonden er af skattemyndighederne godkendt  efter ligningslovens § 8a og § 12,3

Det betyder, at du efter § 8a (alm. fradrag) kan opnå fradrag for dine indbetalinger på op til 15.600 kroner (fra 2017) og/eller, at du efter § 12,3 (gavebreve/bidragserklæringer) kan opnå skattefradrag for dine indbetalinger på op til 15% af din skattepligtige indkomst ved at tegne en 10-årig forpligtende bidragserklæring – kontakt os i givet fald herom.

Begge ordninger kan benyttes samtidig og af begge ægtefæller

Nye skatteregler gældende fra 2008 gør, af skattefradraget er betinget af, at der samtidig med indbetalingen er anført personnummer på den person, der skal have skattefradrag for det pågældende beløb.

Beløbet opsummeres automatisk på den pågældende persons årsopgørelse sammen med andre skattefradragsberettigede indbetalinger til Missionsfonden og andre fradragsberettigede organisationer

Missionsfonden er samtidig godkendt til at modtage testamentariske gaver uden arveafgift

De uddelinger, der sker fra Missionsfonden, bliver indberettet til SKAT som B-indkomst hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Det er således det enkelte projekts status hos SKAT, der afgør om uddelingen er skattepligtig for projektet eller ikke