Projektkode
6155
Kontaktinformation
Yderligere inforamtion

Mission Latina har til formål at støtte kirker, præster og ledere i Latinamerika til at plante og drive menigheder, til at blive selvkørende og til give fattige håb, bedre forhold og et møde med Kristus.

Vi faciliterer fællesskab og medvandring i mission mellem danskere og latinamerikanere til gensidig inspiration og opmuntring på trosvandringen for både latinamerikanere og danskere.

Vi vil være en vigtig inspirator for mission i Latinamerika. Og vi vil skabe levende relationer mellem kristne og menigheder i Latinamerika og Danmark, så den enkelte part oplever at være med i en større missional virkelighed. Vi vil se mennesker gå ind i Guds rige og gå ud i Guds mission.