Projektkode
5771
Yderligere inforamtion

Full Gospel Business (FGB) i Danmark er et fællesskab med kristne fra alle kirkesamfund, der holder møder i hoteller, på restauranter og i mødelokaler.

Folk deler deres oplevelser om Guds indgriben i deres liv. DVS. de deler deres personlige vidnesbyrd.

Vi hører ikke til de nyreligiøse bevægelser og har ingen kirke – Vi betragter os som alle kristne kirkers forlængede arm.
Vi vidner om den levende Guds kraft i hverdagen. og mange har på disse møder erfaret Guds indgriben i deres tilværelse:
Til omvendelse fra et tomt og gudløst liv,
Til fornyelse i et udtørret kristenliv,
Til helbredelse for såvel fysiske som psykiske sygdomme
.

Fælles for kristne, der har oplevelser med Jesus Kristus er, at de bliver styrket og fornyet til en mere aktiv gerning
i deres menighed og liv. Mange har også erfaret, hvordan Gud på forunderlig vis har hjulpet dem i alle livets forhold

Vi var tidligere en del af det internationale Full Gospel Business Mens Fellowship International (FGBMFI),
men er trådt ud af dette fællesskab og har nu fællesskab med (FGB) Full Gospel Businessmen
i bl.a England og Irland og (BMF) Business Mens Fellowship samt det Europæiske
Full Gospel Global Forum (FG-GF): Vi har dog besluttet kun at kalde os Full Gospel Business

Fordi ordet forretningsmænd på dansk er et for snævert begreb for ordet “Business”. Det amerikanske/engelske udtryk “Business” dækker langt mere end det danske “forretning”, der umiddelbart leder tankerne hen på selvstændig erhvervsdrivende.
Slår man op i Gyldendals engelske ordbog får man følgende forklaringer:
Profession, bestilling, hverv, opgave, gerning, pligt, sag, ærinde, forretninger, arbejde, handel, handelvirksomhed osv.eller f.eks.: Mind your own business = Pas dig selv eller: What is your business here = Hvad har du at gør her = . eller: Get down to business = Komme i gang igen.
Så med den brede forståelse af ordet business, så omfatter  fællesskabet både forretningfolk og alle andre, der ønsker at få deres liv til at fungere i harmoni med Guds vilje; kendetegnet ved, at ganske almindelige mennesker som du og jeg bærer det glade budskab ud til den verden, der har så desperat behov for Gud (også selv om den ikke gør sig klart, at den har det behov).

“Business” kan også defineres som “det manglende led mellem en vision og dens opfyldelse” eller “Én, der har fået en vision og har travlt med at nå dens opfyldelse” eller “Enhver aktivitet, der skal til, for at et samfund fungerer godt“. Disse difinitioner passer bedre på indholdet i FGB Danmark, for vi har også en vision, som vi har travlt med at udføre nemlig:
At sprede det glade budskab om Jesus og frelsen gennem ham. Dette er vores “Business”.