K

Retur til ‘Projekter’

5668 Kairos Ministries
Evangelisk gademission


5330 Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse  –  www.ksbb.dk
Folkekirkelig bevægelse for de oldkirkelige bekendelser (Kirkens Ja og Nej)


5490 Klippen Kontaktcenter
Kristent socialt arbejde i København


5495 Knudsen, Pastor Henry
Missionsarbejde i Sydafrika


6144 ‘KNUS’ – Kristent Netværk omkring Udfordret Seksualitet – www.knus-netvaerk.dk

Diakonalt arbejde for kristne med udfordret seksualitet


5191 Koinonia, Foreningen  –  www.danskoase.dk
Evangeliserende og socialt arbejde. Del af Dansk Oases Netværk


5798 Kolding Valgmenighed  –  www.kova.dk
Folkekirkelig valgmenighed i Kolding


5390 Kongens Folk  –  www.kongensfolk.dk
Evangelisk kristen menighed i Århus


5291 KRISOS, Foreningen  –  www.krisos.dk
Tværfagligt fællesskab på evangelisk grund


6111 Kristelig Handicapforening  –  www.k-h.dk
Tværkirkelig forening for handicappede


5293 Kristent Center Herning  –  www.kc-herning.dk
Evangelisk Frikirke


5059 Kristent forbund for Studerende
Alsidigt og tværkirkeligt arbejde blandt studerende


5028 Kristent Fællesskab København
Evangelisk Frikirke


6014 Kristent Institut, Aalborg
Teologisk og karismatisk tænketank der arbejder med udgivelser, ressourcer, undervisning m.m.


5771 Kristne forretningsmænd  –  www.fgbmfi.dk
Se under ‘F’ ‘Full Gospel Business Men’s Fellowship International’


5931 Københavnerkirken  –  www.koebenhavnerkirken.dk
Evangelisk Luthersk Frimenighed


5275 Københavns Kristne Radio/Tv  –  www.kkr-tv.dk
Kristen Radio/TV-station


5425 Kristensen, Torben og Yurika, Peru
Hjælpeorganisationen ‘Mod et værdigt liv for Perus børn’ støtter børnehjemsarbejde i Peru