D

Retur til ‘Projekter’

6011 Dammeyer, Jens
Missionsarbejde i Taiwan ud fra det Kinesiske Lutheranske Seminarium


5177 Danmission  –  www.danmission.dk
Folkekirkelig missions- og hjælpearbejde


5013 Dansk Europamission
Dansk fælleskirkeligt missionsselskab


6013 Dansk International Nødhjælp  –  www.dansk-international-noedhjaelp.dk
Kristen nødhjælpsorganisation med virke i Moldova, Rumænien og Ukraine


5165 Dansk Oase  –  www.danskoase.dk
Kirkelig fornyelsesbevægelse


5096 Dansk Santalmission  –  www.danmission.dk
Mission blandt santalere. Underafdeling af DanMission


5040 Dansk Sudan-Mission  –  www.sudanmissionen.dk
Folkekirkelig mission i Afrika


5197 Degn, Andreas
Stabsmedarbejder ved YWAM i Brisbane, Australien


5168 De Danske Kanaanvenner
Støtteforening for ‘De Evangeliske Mariasøstre’ i Damstadt i Tyskland


5019 Den Danske Israelindsamling
Humanitært hjælpearbejde i Israel


5252 Den Danske Israelsmission  –  www.israel.dk
Missionsarbejde i Israel


5446 Denmark Tamil Christian Congregation
Missionsarbejde blandt tamilere i Danmark på Sri Lanka


5266 Dennington, Eva & Gregg  –www.fullfaith.com/missions
Missionsarbejde på Taiwan og i Sydøstasien iøvrigt


6023 Desert Peace Danmark  –  www.desertpeace.dk
Fredskabende og socialt arbejde i Israel


5116 Det Danske Bibelselskab
Udgivelse af Bibler m.m.


5219 Det Kristne Hjælpecenter Kildegården  –  www.kildegaardenryslinge.dk
Rehabiliteringscenter for mennesker med forskellige misbrug


6093 Donskov, Kirstine
Missionsarbejde blandt kvinder i Nepal


5776 Diospi Suyana e.V.
Tysk evangelisk organisation der driver et missionshospital i Peru


5944 Dooni-Dooni, Foreningen  –  www.dooni-dooni.com
Kristen hjælpeorganisation med socialt arbejde i Vestafrika