Showing 1 - 2 of 2
De Danske Kanaanvenner
Projektkode
5168
Støtteforening for ‘De Evangeliske Mariasøstre’ i Damstadt i Tyskland

Casey og Martin Jensen
Projektkode
5758
Missionsarbejde blandt flygtninge i Berlin i Tyskland