MORS DAG-FEJRINGER. 

Ja vi er stadig i maj, og dette nyhedsbrev her fra os er lidt forsinket. Mors dag 2. søndag i maj bliver virkelig markeret her i Brasilien. Årets største kommercielle begivenhed… ja,  i Danmark fejring , hvor det startede helt tilbage i 1929, dog er det ikke helt korrekt at sige verden over, for der er nogle undtagelser. Oprindelig var tanken, at det også skulle være en dag for fred. Og hvor har vi brug for, ikke bare en dag, men vedvarende fred. Vi sender forsinket vores lykønskninger og fredshilsner til alle kære mødre specielt. Må freden blive mangfoldiggjort for jer. Min egen mor, Edith i Hårby, er fyldt 93 år, født i 1929.  Vi har haft flere arrangementer her, d. 7. og d. 21, og fotos derfra, ligeså er maj den orange måned med kampagne til bekæmpelse af seksuel vold og udnyttelse af børn. Et alvorligt emne, og der er brug for dialog og miljø til at åbne op. Vi havde på den officielle dag d. 18.05 et foredrag om emnet.

Regntiden er ikke helt ovre endnu, derfor er der dårlige veje og stadig ekstra udfordringer hermed og mange myg.  Og min mand faldt i mudderet på jagt efter en hest d. 21 og måtte omkring skadestuen for smertestillende og recept på antiinflamatorisk, da knæ, arm og ryg var med smerter, men Gud ske lov i bedring og i aktivitet igen. Lidt mærkedage har vi kunnet fejre, og vi takker for forbønnen.

Aktiviteter i NORD AMAZON REGIONEN  

Vi har samarbejde med et team fra en UMO-base på den praktiske del af Communitiy Development skolen i Calçoene i Amapa delstaten. De arbejder ihærdigt med fadderskabsfamilierne dér frem til slutningen af juni.  De holdt også mors dagfejring for mødrene, og de arbejder med lektiehjælp til børnene og opstart af indkomstgivende projekter. Et modent og opmuntrende team. De er dog chokerede over nogle af familiernes komplekse situationer og kroniske problemer på sundhedsområdet, hvor den nuværende krise kommer oveni.  Så tak for forbøn for familierne og teamet og deres intensive tid dér, i den mindre by i Amapa, i Brasilien, der får mest regn om året. I landsbyen med filial Gurupora, har den lokale kirke fået ny præst, og det har givet ny aktion og nyt mod, selv om der sker en migrering sydpå i landet  for tiden specielt fra Amapá delstaten i Amazon regionen.

KIRKEBYGGERIET I LOKALSAMFUNDET 

BYGGE GUDS RIGE på jord. Tekst fra en børnesang, som kommer frem i tankerne. Vi har de fleste uger 2-3 mænd boende på kost, så der er også en udfordring med indkøb og madlavning. De er involveret i kirkebyggeriet. Ja, vi kalder det kirke, men med andre ord, så kunne vi også vælge at sige, at det er et lokalcenter med kirkesal, da vi er klar over at det er nødvendigt at have en vis barmhjertighedsvision. Den meget regn og fugt, har vanskeliggjort arbejdet, da der ikke har været  rigtig tørring i luften. Men elinstallationerne er på plads og el er tilsluttet, og indendørsarbejde er i gang og  underskriftindsamling med  appel til borgmesteren om forbedring af vejene. 

Deling af nogle af planerne for de kommende måneder

Vi forsøger at være målrettede, også i bøn og faste, og det kræver noget at være koordinerende, og her i juli, august er der også planer om tur nordpå til filalen dér. Vi har også planlagt, om Herren vil, en rejse til Danmark fra midten af september til midten af oktober, inkluderende deltagelse i forskellige arrangementer, ud over besøg. Vi kan derfor kontaktes med hensyn til evt. aftale. Vi ved, at det er ved efterårstide, så nu hvor vi begge to kommer denne gang, forsøger vi at planlægge det meste på forhånd, og vi glæder os. 

Fra slutningen af juli vil vi reformere i Børnehuset, da der er en del fugtskader og lade aktiviteterne indstille for en tid. Men besøg og arbejde i nærmiljøet er stadig muligt, og vi takker for at der i fremtiden er mulighed for noget kursusaktivitet og kvindesamlinger, samt sundhedsarbejde ud fra kirkelokalerne. Vi har nu, efter næsten to år, jo ikke længere er krav om mundbind i aktiviteterne!

Kærligste hilsner til alle med ønsket om god sommer. Vi ved, at der er mere friluftsliv og for mange af jer   haveabejde, ferierejser og lejre og mindre kommunikationstid. Vi ønsker og beder om, at sommeraktiviteterne bliver til stor velsignelsefor jer alle, og også god bedring til dem der har sundhedsproblemer!  

NOGLE AF  BEDEEMNERNE :

Det fortsatte byggeri af kirkelokalerne og midler til færdiggørelse.  Sikkerhed i arbejdet og beskyttelse imod tyveri.

 Frivillige i arbejdet her, Vania i kvindearbejdet, Franco, Souza og Afonso i kirkearbejdet og på vort landsted.

Team i Calçoene og fadderskabsfamilierne dér og kræftramte Deboras operation snarest, hun er i familie i  JIREH.

Beskyttelse, visdom og indsigt, og godt helbred for os i koordineringen – KIRSTEN OG NONATO V PINHEIRO

Støtte modtages med tak, og kan formidles igennem Missionsfonden projekt nr 5630.