Missionsfonden er af skattemyndighederne godkendt
efter ligningslovens § 8a og § 12,3
Det betyder, at du efter § 8a (alm. fradrag)
kan opnå fradrag for dine indbetalinger på op til 15.600 kroner (fra 2017)
 
og/eller, at du efter § 12,3 (gavebreve/bidragserklæringer)
kan opnå skattefradrag for dine indbetalinger på op til 15% af din skattepligtige indkomst ved at tegne en 10-årig forpligtende bidragserklæring - kontakt os i givet fald herom  
Begge ordninger kan benyttes samtidig og af begge ægtefæller
 
Nye skatteregler gældende fra 2008 gør, af skattefradraget er betinget af, at der samtidig med indbetalingen er anført personnummer på den person, der skal have skattefradrag for det pågældende beløb
 
Beløbet opsummeres automatisk på den pågældende persons årsopgørelse sammen med
andre skattefradragsberettigede indbetalinger til Missionsfonden og andre fradragsberettigede organisationer
 
Missionsfonden er samtidig godkendt til at modtage testamentariske gaver uden arveafgift

 
 
          De uddelinger, der sker fra Missionsfonden, bliver indberettet til SKAT som B-indkomst
          hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag. Det er således det enkelte projekts status hos
          SKAT, der afgør om uddelingen er skattepligtig for projektet eller ikke
 
          

Webbureauet Krogstrup & Hede